Sveinung Malkenes style=

Sveinung Malkenes

Styreleder
Harald Kåre Ekroll style=

Harald Kåre Ekroll

Nestleder/sekretær
Wenke Ekren style=

Wenke Ekren

Kasserer/styremedlem
Geir Birkenfeldt style=

Geir Birkenfeldt

Web ansvarlig/styremedlem
Sigvor Melve Schrey style=

Sigvor Melve Schrey

Treffkoordinator/styremedlem
Venke style=

Venke

Styremedlem
Rune style=

Rune

Varamedlem
Margrethe Ådland style=

Margrethe Ådland

Varamedlem
Arvid Gimmestad style=

Arvid Gimmestad

Leder Valgkomite
Arild Mads style=

Arild Mads

Medlem Valgkomite
Sonja Helene Skarsbø style=

Sonja Helene Skarsbø

Medlem Valgkomite